Radooni mõõtmine siseruumides

Eesti Geoloogiakeskuse ja Keskkonnaministeeriumi koostöös on valminud Eesti pinnase radooniriski ja looduskiirguse atlas (http://www.envir.ee/sites/default/files/eesti_rn_atlas_2017_kyljendatud.pdf )

Atlasesse on koondatud info kiirguste tasemest kogu riigis. Kõrge radoonitase on probleemiks kolmandikul Eesti pinnasest. Atlase koostamiseks uuriti radooni ja looduskiirguse taset ligikaudu 1500 uuringupunktis. Uuringu viis Keskkonnaministeeriumi tellimusel läbi OÜ Eesti Geoloogiakeskus. Elanikud saavad kaartide põhjal hinnata, kas nende kodu või tulevane kodu asub radooniohtlikus piirkonnas.

 

Radooniriski ja looduskiirguse kaardilt on näha, et kõrgeim radooni sisaldus pinnaseõhus on eelkõige põhjarannikul. Samuti leidub tublisti radooni ka sisemaal ja saartel mõningates piirkondades.

Radooni mõõtmine siseruumides

Radooni mõõtmine siseruumides

Radooni mõõtmine siseruumis (7 päeva – 2 kuud)

 

Rendi hind: 7 päeva: 35.00
Rendi hind: 1 kuu: 80.00
Rendi hind: 2 kuud: 145.00

* Hinnad sisaldavad km-i

Ekraanilt saab jälgida siseruumi lühiajalist ja pikaajalist keskmist radooni taset.

 

 

 

  • Vastavalt Direktiivist 2013/59/Euroatom (http://www.envir.ee/sites/default/files/radooniseminar_19122017_m.jaska_.pdf) tulenevatele nõuetele võib aasta keskmine radooni sisaldus elu, puhke ja tööruumides olla, kuni 300 Bq/m³
  • Koolieelse lasteasutuste, põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse õppehoonete, lastekodude, noortekodude, üldhooldekodude ja erihooldekodude puhul, kuni 200 Bq/m3
  • Maailma Tervishoiuorganisatsioon WHO (World Health Organisation) soovituste kohaselt ei tohiks radooni konsentratsioon siseruumides olla aga kõrgem, kui 100 Bq/m3

NB! Kui siseruumi mõõtmise tulemusel selgub, et radooni tase on lubatust kõrgem siis võib üsna kindel olla, et ka põhjavesi sisaldab radionukleiide ja radooni tervist kahjustavates kogustes. Radionukleiidide ja radooni taset on võimalik joogivees vähendada pöördosmoosseadmega.