Vett liigitatakse Eestis sõltuvalt kareduse väärtusest järgmiselt:

Pehme 0…1  mg-ekv/l
Mõõdukalt pehme 1…2  mg-ekv/l
Nõrgalt kare 2…3  mg-ekv/l
Mõõdukalt kare 3…4  mg-ekv/l
Kare 4…6  mg-ekv/l
Väga kare > 6    mg-ekv/l

Kuna vee kareduse mõõtühikuid on maailmas kasutusel mitmeid, võib kasulikuks osutuda alljärgnev tabel:

Ühik mg/l Ca mg-ekv/l mmol/l °DH (GER) °Clark (UK) F kraad (FRA) ppm (USA)
1 mg/I CA 1 0,05 0,025 0,14 0,175 0,25 2,5
1 mg-ekv/l 20 1 0,5 2,8 3,5 5 50
1 mmol/l 40 2 1 5,61 7,02 10 100
1 °DH (GER) 7,14 0,357 0,178 1 1,25 1,78 17,8
1 °Clark (UK) 5,72 0,286 0,143 0,80 1 1,43 14,3
1 F kraad (FRA) 4 0,2 0,1 0,56 0,70 1 10
1 ppm (USA) 0,4 0,02 0,01 0,056 0,070 0,1 1

Vee karedust põhjustavad vees lahustunud kaltsiumi ja magneesiumi soolad. On olemas erinevaid karedusi, üldkaredus, karbonaatne karedus. Erinevates maades on kasutusel erinevad definitsioonid.

  • Üldkaredus – kaltsiumi ja magneesiumi summaarne kontsentratsioon.
  • Karbonaatne karedus – üldkareduse osa, mis on ekvivalentne karbonaatide ja vesinikkarbonaatide kontsentratsiooniga.


Kareduse skaala

Saksa 1 saksa kareduse kraad (1° DH) on karedus, mille põhjustab kaltsiumoksiid kontsentratsiooniga 10 mg/l (0,143 mmol/l)
UK 1 UK kareduse kraad (1° Clark) on karedus, mille põhjustab kaltsiumkarbonaat kontsentratsiooniga 14.3 mg/l (0.143 mmol/l)
Prantsuse 1 prantsuse kareduse kraad on karedus, mille põhjustab kaltsiumkarbonaat kontsentratsiooniga 10 mg/l (0.1 mmol/l)
USA 1 USA kareduse kraad on karedus, mille põhjustab kaltsiumkarbonaat kontsentratsiooniga 1ppm (1 mg/l, 0.01 mmol/l)