Vett liigitatakse Eestis sõltuvalt kareduse väärtusest järgmiselt:

Pehme0…1  mg-ekv/l
Mõõdukalt pehme1…2  mg-ekv/l
Nõrgalt kare2…3  mg-ekv/l
Mõõdukalt kare3…4  mg-ekv/l
Kare4…6  mg-ekv/l
Väga kare> 6    mg-ekv/l

Kuna vee kareduse mõõtühikuid on maailmas kasutusel mitmeid, võib kasulikuks osutuda alljärgnev tabel:

Ühikmg/l Camg-ekv/lmmol/l°DH (GER)°Clark (UK)F kraad (FRA)ppm (USA)
1 mg/I CA10,050,0250,140,1750,252,5
1 mg-ekv/l2010,52,83,5550
1 mmol/l40215,617,0210100
1 °DH (GER)7,140,3570,17811,251,7817,8
1 °Clark (UK)5,720,2860,1430,8011,4314,3
1 F kraad (FRA)40,20,10,560,70110
1 ppm (USA)0,40,020,010,0560,0700,11

Vee karedust põhjustavad vees lahustunud kaltsiumi ja magneesiumi soolad. On olemas erinevaid karedusi, üldkaredus, karbonaatne karedus. Erinevates maades on kasutusel erinevad definitsioonid.

  • Üldkaredus – kaltsiumi ja magneesiumi summaarne kontsentratsioon.
  • Karbonaatne karedus – üldkareduse osa, mis on ekvivalentne karbonaatide ja vesinikkarbonaatide kontsentratsiooniga.


Kareduse skaala

Saksa1 saksa kareduse kraad (1° DH) on karedus, mille põhjustab kaltsiumoksiid kontsentratsiooniga 10 mg/l (0,143 mmol/l)
UK1 UK kareduse kraad (1° Clark) on karedus, mille põhjustab kaltsiumkarbonaat kontsentratsiooniga 14.3 mg/l (0.143 mmol/l)
Prantsuse1 prantsuse kareduse kraad on karedus, mille põhjustab kaltsiumkarbonaat kontsentratsiooniga 10 mg/l (0.1 mmol/l)
USA1 USA kareduse kraad on karedus, mille põhjustab kaltsiumkarbonaat kontsentratsiooniga 1ppm (1 mg/l, 0.01 mmol/l)