Kas kraanivett võib juua?

Vastus sõltub sellest, kui kõrgelt te enda tervist hindate. Pigem oleks õigem küsida – kas kraanivett tasub juua?

Foto: Pixabay

Kraanivee pikk teekond

Ühelt poolt ei ole vaidluse all, et veepuhastusjaamades vett puhastatakse ja tehakse seda nii, et see vastaks joogiveele riiklikult kehtestatud nõuetele.

Aga asjal on paraku ka teine külg. Selleks, et tsentraalne vesi tarbijani jõuaks ning kraanist meie veeklaasi soliseks, tuleb veel läbida kümneid kilomeetreid veetrasse ning -torusid. Nende trasside ja torustike seisund võib aga piirkonniti olla väga erinev. Ka ühe ja sama piirkonna ühisveevärgi torustik võib lõiguti olla täiesti erinevas seisukorras. Seega võib pikalt teekonnalt meie veeklaasi saabunud kraanivesi olla torustikest kaasa toonud mitmeid soovimatuid kaaslasi. Samuti mõjutab vee kvaliteeti ka selle viibeaeg ühisveevärgi süsteemis.

Tuntud hüdrogeoloog Erna Sepp on oma raamatus “Imeline vesi – elu häll” kirjutanud järgmist: “Oma teekonnal lahustab vesi aeglaselt torusid, puutub kokku nt plii või asbestiga. Magistraaltorudest kaugele jäävates piirkondades on vee liikumine aeglasem, mistõttu rauasisaldus kõrgem. Veetorude ja veejoatusvõrgu armatuuride roostetamise tulemusena satuvad veevärki raskete metallide (Fe, Zn, AL) ühendid ja paljud teised reoained. Arvestades asjaolu, et reostavate ainete spekter on lai ning vesi sisaldab osaliselt ka raskesti eemaldatavaid ühendeid (dioksiine, mikroorganismide eosvorme jms), ei ole tervisliku joogivee probleemi lahendus kergete killast. Pealegi võib osutuda, et mõne keemilise komponendi kõrvaldamine ei olegi tsentraliseeritud korras otstarbekas, sest on kulukas ja nõuab pikka aega” (Erna Sepp, 2012. lk. 112, 113).

Radioaktiivsus ja bakterid

Hiljutises uuringus on avaldatud, et Eesti paistab Euroopas silma oma radioaktiivse joogiveega. Eestis on eriline põhjaveekiht: tarvitame joogiks kambrium-vendi põhjavett, milles on päris palju looduslikult lahustunud raadiumi isotoope. Tegemist on looduslikult esinevate radioaktiivsete elementidega, mis muudavad ka põhjavee looduslikult radioaktiivseks. Kambrium-vendi põhjavett kasutatakse peamiselt Põhja-Eestis, eriti rannikupiirkondades. (Vt lähemalt ERR portaali keskkonnarubriigis 24.05.2022 imunud Sandra Saare artikkel).

Eriti ettevaatlik tasub olla sooja kraaniveega. Nimelt seisneb terviseameti keskkonnatervise osakonna juhataja Leena Albrehti sõnul sooja vee varustuse omapära selles, et teatud tingimustel võib tekkida sade, korrosioon ja biokile ehk limane kiht veetorustiku sisepinnal. Sellises keskkonnas võivad kasvama hakata mitmed kahjulikud bakteriliigid, nagu näiteks Legionella (loe lähemalt siit)

Ebameeldiv kloorilõhn ja -maitse

Tervise seisukohalt laiemas perspektiivis vaadatuna on probleemiks ka see, et kraaniveel on sageli ebameeldiv kloorine lõhn ja maitse. Eriti teravalt on seda tunda just Tallinna kraaniveel. 

Kes sellise veega juba sedavõrd harjunud, et kloori lõhn ja maitse esile ei tule (inimene pidavat ju kõigega harjuma), sel tasub teha üks väike lihtne katse. Vaja läheb ühte tühja klaasi, läheduses olevat tsentaalset veekraani ning värset puhast joogivett (näiteks klaaspudelisse villitud allikavett). Esmalt tuleks klaasi valada värsket puhast joogivett, seda nuusutada ning siis see ära juua. Seejärel tuleks koheselt lasta kraanist klaasi tugevama survega poolleiget kraanivett ning siis seda nuusutada ning maitsta. Olles eelnevalt tundnud ja maitsnud värske puhta vee lõhna (õigemini lõhnatust) ning maitset, peaks nüüd võrdlusena tulema selgesti esile kraanivee tõeline “pale” ja selle tuntavalt tajutav kloori lõhn ning maitse. 

Iseenesest on õige, et veepuhastuseks hädavajalikult kasutatava kloori kogus kranivees on tervisele ohutu. Kuid kas ruttame sellise lõhna ja maitsega vett ikka jooma? Ja kui janu puhul saab loomulikult ohutult selle veega hädapärane vajadus rahuldatud, siis kas tahame sellist ebameeldiva lõhna ja maitsega vett juua ka siis, kui otsest janu ei ole? Juua selleks, et tagada organismi terviklikuks toimimiseks vajalik igapäevane piisav kogus vett. Või on nii, et kraanivee häiriv lõhn ja maitse panevad meid teadlikult või alateadlikult pigem vee joomist vältima? 

Lahendus – pöördosmoosi filtrid

Aga mida siis teha? Kas tassida koju kanistrite ja plokkide viisi pudelivett? Kuigi pudelivesi on kraaniveest tõesti parem, on ka sellel rida miinuseid (peatume neil lähemalt mõnes oma järgnevas blogipostituses). Rääkimata pudelivee mõjust rahakotile ja keskkonnale.

Kõige efektiivsem ja tervislikum ning pikemas persektiivis ka odavaim võimalus on seotada endale koju pöördosmoosi filter. Uuri lähemalt – meie pakutavad kaks kvaliteetset ning innovaatilist otsevooluga pöördosmoosseadet Lätt ja Water Tree eemaldavad kraaniveest kiiresti ja tõhusalt kõik kahjuliku ning lisavad veele maitsvad ja tervislikud mineraalid. 

Tekkis küsimusi? Võta ühendust!

 

Sammsammulised juhised, kuidas oma kaevuvesi korda saada (4/4)

Kolmas samm: veepuhastusseadme ostuks rahaliste vahendite saamise võimalused

Jätkame oma postituste sarja, mis annab ülevaate, kuidas kaevuvesi puhtaks saada. Eelmises postituses (vaata seda SIIT) uurisime, millised on erinevate vee probleemide jaoks mõeldud veepuhastusseadmed ja mille alusel neid valida. Täna vaatame, millised on võimalused väljavalitud veepuhastusseadme ostuks rahaliste vahendite saamiseks. 

Loomulikult on hea, kui on olemas endal võimalused või säästud veepuhastusseadme koheseks väljaostmiseks. Kuid kuna kvaliteetsed seadmed ei ole kõige odavamad, siis paljudel sellised kohesed vahendid puuduvad. Aga vesi ei pea jääma seetõttu korda tegemata. Veepuhastusseadmete soetamiseks on võimalik taotleda hajaasustuse programmi toetust või osta järelmaksuga. Vaatame neid võimalusi järgnevalt lähememalt.

 

Toetus veepuhastusseadmete ostuks

Toetust veepuhastusseadme ostuks saab taotleda hajaasustuse programmi raames. Selle programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Programmi taotluste esitamise voor avatakse tavapäraselt aasta alguspoolel ja kestab paar kuud. Käesoleval, 2022.aastal saab taotlusi selle toetuse saamiseks esitada 1. veebruarist 1. aprillini. Taotluste esitamise voor on avatud üle Eesti. 

Läbi aastate on hajaasustuse programmi üheks toetatavaks valdkonnaks olnud ka majapidamiste veevarustussüsteemid ja selle raames joogivee kättesaadavuse tagamiseks vajalikud tegevused. Lihtsalt öelduna saab hajaasustuse programmi raames taotleda toetust veepuhastuseadmete ostuks ja paigaldamiseks. 

Nagu programmi nimigi ütleb, on see mõeldud hajaasustusega piirkondadele. Selliste piirkondade alla ei kuulu linnad ja alevid, samuti kehtestatud planeeringutes tiheasustusaladeks või kompaktse asustusega aladeks määratud alad, kus elab rahvastikuregistri andmetel taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga üle 50 inimese. Veepuhastusseadmete puhul ei saa seda toetust paraku ka neis piirkondades, kus on toimiv ühisveevärk. 

Toetuse saamiseks peab majapidamine, millele veepuhastusseadet osta ja paigaldada soovitakse, olema taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kas taotleja alaline elukoht või rahvastikuregistrisse kantud katkematu elukoht. Peale selle on veel lisakriteeriumid, mida taotlemisel ja taotluste hindamisel arvestatakse. Toetustega tegelevad kohalikud omavalitsused ning tasub kindlasti järele uurida, kas teie majapidamine kuulub hajaasustuse piirkonna alla või mitte ning kas vastate toetuse saamise tingimustele. 

Veepuhastusseadme soetamiseks toetuse taotlemisel peab esitama kaks hinnapakkumist erinevatelt ettevõtetelt. Siinkohal tasub aga enda jaoks täpselt selgeks teha, mida soovitakse. Nimelt on üsna sage praktika, kus omavalitsus lähtub otsuse langetamisel ainuüksi odavamast hinnast. Odavam hind aga tähendab pahatihti halvemat kvaliteeti. Turul pakutakse väga erineva taseme ja efektiivsusega veepuhastusseadmeid, alustades odavatest hiina toodetest ning vanal, keemiapõhisel ja väikse tõhususega tehnoloogial põhinevatest kuni kõrge kvaliteediga ökoloogiliste ja efektiivsete seadmeteni. Ei ole just keeruline arvata, et need esimesed maksavad ka vähem. Aga üldtuntud tõsiasi, et odav asi on lõpuks see kõige kallim asi, kehtib ka veepuhastusseadmete valdkonnas. Meie praktikas on üsna palju juhtumeid, kus meie poole pöördub inimene murega, et on kunagi kuskil ostnud veefiltri, kuid vesi on ikka halb. Vestluse käigus selgubki, et tegu on mõne “taskukohase” lahendusega, mis paraku lihtsalt ei toimigi. Midagi see veest küll puhastab, kuid üldjoontes jääb vesi ikkagi probleemseks. Lisaks peavalule ja sekeldustele tuleb lõpuks vee kordasaamiseks soetada ikkagi korralik seade ning kogu “projekti” eelarve on läinud kokkuvõttes oluliselt kallimaks kui see koheselt efektiivse seadme ostu puhul olnuks. 

Seega tasub toetuse taotlemisel teha endale täpselt selgeks, milliseid tooteid turul pakutakse ning mis lisaks hinnale on nende plussid ja miinused. Vett, mida toetuse kaasabil soetatud seadmega puhastatakse, hakkate joome teie ise, mitte ametnik, kes toetusi läbi vaatab. Seega on just teie ülesanne põhjendada ära ja anda ametnikule ülevaade sellest, mis peitub erinevates hinnapakkumistes toodud hindade taga. On paratamatu, et sellise taustinfo puudumisel valitaksegi lihtsalt odavaim. Meie ettevõtte müügikonsultant Raul Raudsepp on meeldeli nõus vastama kõigile teie küsimustele, et saaksite endale tugeva taustainfo ja oskaksite omavalistuses oma toatlust põhjendada. 

Hajaasustuse programmi toetusega kaetakse 67% seadmete maksumusest ning 33 % tuleb tasuda omaosalusena. 

Täiendavat teavet saab oma majapidamise järgsest kohalikust omavalitsusest ja Riigi Tugiteenuste Keskuse lehelt

 

Liisi järelmaks

Meie koostööpartneri – Holm Panga pakutavat liisi järelmaksu saavad taotleda kõik vähemalt 18-aastased Eesti Vabariigi kodanikud või Eestis alalise elamisloaga inimesed. Taotleda saab olenemata sellest, millise Eesti panga kliendiks ollakse. Võimaliku sissemakse on alates 0 eurost ja järelemaksu kestuseks on kuni 4 aastat. 

Järelmaksu taotlemise protsess ise on väga lihtne. Olles välja valinud sobiva veepuhastusseadme, saate laenutaotluse esitada kohe meie vahendusel. Vastuse taotlusele saab ca 30 minuti jooksul. Positiivse vastuse korral sõlmitakse teiega järelmaksu leping ning pärast sissemakse (kui see on nõutav või soovite seda ise) tasumist saate ostetud veepuhastusseadme juba kätte. 

Vaata ka käesoleva lehe allosas olevat liisi järelmaksu kalkulaatoit ja arvuta enda eeltatav kuumakse!

 

Tekkis küsimusi? Võta ühendust!

Sammsammulised juhised, kuidas oma kaevuvesi korda saada (3/4)

Teine samm: Kuidas valida õige veepuhastusseade

Jätkame oma postituste sarja, mis annab ülevaate, kuidas kaevuvesi puhtaks saada. Eelmises postituses (vaata seda SIIT) uurisime, millised on levinumad kaevuvee probleemid ja kuidas oma vee täpne seisukord kindlaks teha. Täna vaatame lähemalt, millised on erinevate vee probleemide jaoks mõeldud veepuhastusseadmed ja mille alusel neid valida.  

Täna turul pakutavad veepuhastusseadmed võib nende tööpõhimõtte järgi jagada laias laastus kolmeks: 

 • vee puhastamine kemikaaliga;
 • vee puhastamine soolaga;
 • vee puhastamine õhuga oksüdeerimise meetodil. 

Nimetatutest esimese – kemikaaliga puhastamise – osas on ilmselt ütlematagi selge, et see ei ole meie tervisele ja keskkonnale parim meetod. Lisaks on tegemist vana ja vähe efektiivse tehnoloogiaga, mis vajab sagedast hooldust, tähelepanu ja regulaarselt kange keemikaali – kaaliumpermanganaadi – lisamist. Seetõttu meie selliseid veepuhastusseadmeid klientidele ei paku.

Parim puhastusviis on vee töötlemine õhuga oksüdeerimise meetodil. See on kõige efektiivsem ja ökoloogilisem viis veest raua, mangaani ja vesiniksulfiidi eemaldamiseks.

Tööprotsess toimib järgmiselt: Toorvesi liigub seadmesse puutudes kõigepealt kokku õhutamise kambris oleva suruõhuga ning vesi rikastatakse suures koguses hapnikuga. Selline õhustamine kiirendab oluliselt lahustunud raua / mangaani oksüdeerimise protsessi ja lahendab ka vesiniksulfiidi probleemi, oksüdeerides selle lahustumatuteks väävliosakesteks. Seadmes olev kahefunktsiooniline filtermeedium toimib katalüsaatorina vees lahustunud hapniku ja raua/mangaani ühendite vahel, suurendades oksüdeerimisreaktsiooni, muutes vees lahustunud raua/mangaani lahustumatuteks osakesteks. Tänu filtermeediumi üliaktiivsele pinnale püüab see kinni tahked osakesed ja filtreerib need veest välja. Süsteem hooldab ennast ise, tehes kindlaks määratud ajavahemike tagant läbipesu, loputades saaste filtrist välja.

Vaata kirjeldatud tööprotsessi illusteerivat videot

Üks ostetumaid lahendusi Eestis on õhuga oksüdeeriv rauaeraldusseade Oxydizer Pro Flow . Tegemist on USA teadlaste patenteeritud tehnoloogiaga, mis eraldab õhuga oksüdeerimise meetodil veest efektiivselt ja ökoloogiliselt liigse raua, mangaani ning vesiniksulfiidi. Seadme tööshoidmsieks ei pea midagi juurde lisama. Seadme valmistaja on üle 75aastase veepuhastuskogemusega Erie Water Treatment.

Ent siiski on aineid, mida ainuüksi õhk ei suuda veest kätte saada (näiteks ammoonium, oksüdeeritavus, üldkaredus). Kui kaevuveel on lisaks liigsele rauale ja mangaanile ka viidatud probleemid, aitab Veepuhastussüsteem viis-ühes Multimix , mis töötab soolaga. Antud veepuhastussüsteem on varustatud universaalse filtermeediaga, lahendades efektiivselt viis kaevuvees esinevat probleemi: karedus, raud, mangaan, ammoonium, oksüdeeritavus. See filtermeedia moodustab automaatselt mitmekihilise jaotuse, kusjuures iga kiht eemaldab valikuliselt ühe (või rohkem) toorvees esinevatest saasteainetest. Vaja läheb vaid vastuvoolu uhtmist ja loputust soolaga nagu traditsioonilises veepehmendajas.

Sageli on probleem läbi vanade torustike kraanidesse jõudva Ülemiste järvest või mujalt veehoidlast pärit joogivee kehva maitsega. Siin oleks kõige lihtsam lahendus paigaldada pöördosmoosseade. Tuleb aga kindlasti tähelepanu pöörata sellele, et paljud turul saadaolevad, just odavamat laadi tooted võtavad veest ära kõik mineraalid. See aga ei ole tervise seisukohalt sugugi hea, sest nii puhas vesi võtab enda tarbeks meie organismist läbi voolates kaasa ka head ained. Seetõttu on hädavajalik, et pöördosmoosseadme tööprotsess lõppeks kindlasti vee mineraliseerimisega, mille käigus lisatakse veele tagasi kõik vajalikud mineraalid (nagu Ca, Mg, Na, K). Meie poolt pakutav kvaliteetne pöördosmoosseade LÄTT  eemaldab efektiivselt joogiveest kõik tervist kahjustavad ühendid (nagu fluoriid, bakterid, viirused, kloor, fosfaat, nitraat, mangaan, raadium jne) ning annab pärast mineraliseerimise käigus puhastatud veele tagasi kõik vajalikud mineraalid. Kas maksab tassida koju liitrite viisi pudelivett, kui joogiveepuhastusseadme LÄTT abil oleks puhas ja hea maitsega joogivesi kohe võtta? Otsevooluga ning kogumispaagita seade on kvaliteetne ja innovaatiline ning mahutub tänu oma pisikesele mõõdule ära valamu alusesse kappi.

Kui vesi sisaldab kahjulikke mikroorganisme ja baktereid (kõige tuntumad neist on coli-laadsed bakterid), saab abi ultraviolettkiirguse lambiga töötavatest steriliseerijatest. Need steriliseerivad vett, hävitades üherakulised mikroorganismid nagu viirused, bakterid, seened, vetikad ja ainuraksed. UV steriliseerimine ei muuda vee maitset ega tekita vette ohtlikke ühendeid, kuid tapab bakterite kolooniad, e. colibakterid, kolibakterid ja viirused, kuni viie sekundi jooksul, lõhkudes nende DNA.

Probleemid katlakiviga? Kas sellele murele on lahendus olemas! Uuringud näitavad, et Eestis on veekareduse probleem üsna suur ja just see karedus tähendabki katlakivi teket. Tänaste võimaluste juures pole aga katlakivi enam suur probleem, sest teadlased on loonud efektiivse soola- ja kemikaalivaba katlakivi ennetamise meetodi – Nucleaton Assisted Crystallisation. Selle tuumastuspõhise kristalliseerumise protsessi käigus muudetakse kareduse mineraalid kaltsium ja magneesium (Ca/Mg) ohututeks kristallideks, millel edaspidi puudub võime kinnises läbivoolavas keskonnas kokkupuute pindade külge kinnituda.

Meie poolt pakutav Filtersorb CT nime kandev katlakivi ennetav toode on soola, keemia ja elektroonika vaba ega muuda vee maitset. Seadme paigaldus on väga lihtne ja selle lubatud kasuprotsent on väga kõrge. Tegemist on säästliku katlakivi tekke ennetamise tehnoloogiaga.

Kokkuvõttes on erinevaid veebprobleeme küll palju, kuid tänapäevaste innovaatiliste seadmete abil saab igasuguse vee puhtaks ja ohutuks. Vastavalt vee olukorrale on võimalik kokku panna 1–5 seadet alates raua, mangaani ja vesiniksulfiidi puhastajatest, kuni probleeme tekitava katlakivi ning vähki tekitava radooni eemaldamise seadmeteni.

Alati tasub enne veepuhastusseadmete ostmist konsulteerida meie ettevõtte spetsialisti Raul Raudsepaga , kellel on üle 10 aastane kogemust veepuhastuse alal. Oma praktika vältel on Raul näinud sadu ja sadu erinevaid veeanalüüse ning leidnud meie pakutavate veepuhastusseadmete abil lahendusi väga erinevatele veeprobleemidele. Kõik konsulatsioonid on tasuta ega too kaasa seadmete ostmise kohustust!

Järgmises postituses vaatame, kuidas leida veepuhastusseadme soetamiseks rahalisi vahendeid (lose seda postitust SIIT )

Tekkis küsimusi? Võta ühendust! 

Sammsammulised juhised, kuidas oma kaevuvesi korda saada (2/4)

Esimene samm: veeprobleemi kindlaksmääramine

Jätkame oma postituste sarja, mis annab ülevaate, kuidas kaevuvesi puhtaks saada. Täna vaatame lähemalt kogu protsessi esimest sammu – uurime, millised on levinumad kaevuvee probleemid ja kuidas oma vee täpne seisukord kindlaks teha. Eelmise sama sarja postitusega saab tutvuda SIIT

Nagu elus ikka, on selleks, et leida lahendus, vaja esmalt täpselt kindlaks määrata probleemi olemus. Sisuliselt võib tuua paralleeli meditsiiniga – ükski arst ei määra ravi enne, kui ta on pannud haigusele diagnoosi. Samamoodi on selleks, et vesi korda saada, vaja esmalt tuvastada, millised probleemid Sinu kaevuveel täpselt on. 

Levinuimad kaevuvee probleemid

Kõige sagedasemaks probleemiks on liigse raua ja/või mangaani sisaldus kaevuvees. Raud ja mangaan kaevuvees tavaliselt nähtamatul ning lahustunud kujul, mistõttu paistab vesi alguses selgena. Ent õhuga kokku puutudes vees lahustunud raud ja mangaan oksüdeeruvad ning moodustuvad tahked osakesed.

Kui teie pesu ja valamud on määrdunud punakaspruuniks (raud) või mustjaspruuniks (mangaan), võite olla enam kui kindlad, et teie kaevuvesi sisaldab neid elemente liigsel hulgal. Sellest, kuidas liigne raud mõjub tervisele, saab lugeda SIIT

Alustuseks tasub teha kodus järgmine lihtne katse. Võtta puhas klaas ja lasta see vett täis ning jätta veidikeseks seisma. Kui mõne aja pärast on klaasi põhja tekkinud punakaspruun sade, on teie vees liigselt rauda. Kui aga lisaks sademele on vesi klaasis ka ise kollakas, on lisaks rauale teie veel ka kõrge oksüdeeritavus ehk teisisõnu teie vesi sisaldab palju lahustunud orgaanilisi ühendeid. Need ühendid võivad vette sattuda pinnaveest, sadetemetega, heitveest või olla tekkinud bioloogiliste protsesside tulemusena. Sageli on kõrge oksüdeeritavus rabade, jõgede ja järvede lähistel paiknevate puurkaevude veel. 

Veel üheks levinud kaevuvee probleem on vesiniksulfiid –  so gaas, mis esineb looduslikult põhjavees. Seda tekitavad orgaanilise aine lagunemine ja väävlit lagundavad bakterid. Selle tundemärkideks on vee ebameeldiv “mädamuna” lõhn ja maitse.

Lisaks eelnevale on üks väga tüütu propleem ka vee karedus, kuna selle tulemusena ladestub kõikidesse veega kokkupuutuvatesse kohtadesse katlakivi. Looduslik vesi ei ole kunagi puhas H2O, vaid sisaldab hulganisti erinevaid soolasid. Mida rohkem neid vees on, seda karedama veega on tegemist. 

Vesi võib sisaldada ka kahjulikke mikroorganisme ja baktereid (kõige tuntumad neist on coli-laadsed bakterid). See võib eriti ohustada neid majapidamisi, mille läheduses asuvad laudad, kanalad, kuivkäimlad. Lisaks on Eestis suurenenud radooniohuga piirkondi, eriti põhjarannik.

Vee täpse seisukorra tuvastab veenalüüs

Nagu arst laseb sageli enne diagnoosi panekut ja ravi määramist teha patsiendi vereproovi, nõnda on ka veega – selle täpse seisukorra tuvastab vee analüüs. 

Paljud inimesed ei tea, et kui nende puurkaev on nö ametlik, on see kantud pruurkaevude registrisse, kus on kergesti leitav ka selle puurkaevu veeanalüüs. Antud register (VEKA) on leitav SIIT

VEKA veebileht töötab ning puurkaevude infot on võimalik otsida ilma sisse logimata – tegemist on avaliku registriga. Kui teie puurkaev kinnistu nime järgi välja ei tule, tasub panna otsingusse küla nimi. Seejärel tuleb avanevas loetelus otsida välja enda kinnistu nime järgi oma puurkaev ning avada selle puurkaevu andmed, klõpsates vasakpoolses esimeses veerus olevale aktiivsele sinisele numbrile. 

Olemasolevates veeanalüüsi tulemustes tasuks tähelepanu pöörata järgmistele näitajatele ning võrrelda enda vee andmeid neile näitajatele kehtestatud piirsisaldustega: 

 • Raud- piirsisaldus joogivees on 200 µg/l.
 • Mangaan – piirsisaldus joogivees on 50 µg/l;
 • Ammoonium – piirsisaldus joogivees 0,5 mg/l;
 • Põhjavee oksüdeeritavus – piirsisaldus joogivees 5,0 mg/l O2
 •  Põhjavee üldkaredus – siin piirsisaldust kehtestaud ei ole, kuid tähele tasub panna, et kui näitaja on üle 4,5 mgekv/l, on tegemist juba kareda veega ning mida kõrgem näitaja, seda karedam vesi.

Kindlasti tasub VEKA-s veeanalüüsi tulemustega tutvudes tähele panna ka seda, millisest ajast andmed pärinevad. Vesi on pidevas muutumises ja liikumises ning seetõttu teiseneb ka vees sisalduvate keelimiste elementide ja ühendite koosseis pidevalt. Kui veeanalüüsi tulemused on juba paari aasta vanused, tasub kindlasti tellida uus analüüs.

Veeanalüüse teostavad näiteks kõik Terviseameti laborid, kelle konkatid ja vastuvõtuajad leiab SIIT . Veeanalüüside võtmise juhised ja laborite hinnakirja leiab SIIT

Tellitavad veenalüüsid jagunevad laias laastus kaheks. Õige veepuhastusseadme valikuks vajalik on kindlasti vee keemiline analüüs. Peamiselt on vajalik ära määrata järgmised näitajad: raud, mangaan, ammoonium, oksüdeeritavus, üldkaredus. Kui teil on kahtlusi, et teie vees võib olla ka kajulikke baktereid, tuleb lisaks tellida ka vee mikrobioloogiline analüüs. 

Veeproovi võite võtta ise või tellida selleks Terviseameti atesteeritud proovivõtja. Teatud juhtudel on proovivõtja tellimine kohustuslik. Kuid enda tarbeks ja sobiva veepuhastusseadme valikuks piisab täiesti enda poolt võetud veeproovist. Seejuures tuleb tähele panna, et enda tarbeks võetava vee keemilise analüüsi võite võtta ka enda taarasse – puhtasse plastikust joogipudelisse. Kuid vee mikrobioloogiliseks analüüsiks on kohustuslik kasutada Terviseameti laborist saadavat steriilset taarat. Mõlema veeproovi võtmisel tuleb taara täita veega ääretasa ning sulgeda koheselt korgiga. Võetud veeproov tuleks toimetada laborisse esimesel võimalusel. Veenalüüsi vastused valmivad keskmiselt ühe nädala jooksul. 

Järgmises postituses vaatleme, kuidas tuvastatud veeprobleemi alusel valida sobiv veepuhastussede. Loe seda postitust SIIT

Tekkis küsimusi? Võta ühendust! 

Sammsammulised juhised, kuidas oma kaevuvesi korda saada (1/4)

Eestis on paljudes piirkonades laialt levinud probleemiks kaevuvee halb kvaliteet.

Vesi lõhnab halvasti, määrib valamuid ja duššinurki, muudab naha karedaks, värvib pestavat pesu jne jne. Halva veega kaasnevate probleemide loetelu on pikk. Aga hea uudis on see, et igale probleemile on lahendus ja kaevuvee saab korda. 

Sageli aga lükatakse veeprobleemile lahenduse otsimist edasi lihtsalt seetõttu, et puudub teave, mida täpselt teha. Turul pakutav valik on kirju ja iga müüja räägib, et just tema veepuhastusseadmed on parimad. Võibolla on kunagi mingi veefilter juba ka soetatud, kuid see pole eriti aidanud. Seetõttu kardetakse teha uusi rahalisi väljaminekuid, kuna halva kogemuse tõttu puudub usk, et ka uus veepuhastusseade on efektiivne. Ja nõnda on paljud pered jätkuvalt hädas – neil on halva kvaliteediga vesi, kuid nad ei tea, millest alustada. 

Just sellepärast jagamegi käesolevaga alustatavas postituste sarjas sammsammulised juhised, mis aitavad Sul oma kaevuvee lõpuks korda saada. 

Kokkuvõttes on vee kordasaamiseks vaja:

1. Tuvastada, millised konkreetsed probleemid Sinu veel on;

2. Valida välja veepuhastusseade, mis on mõeldud just konkreetselt nende veeprobleemide kõrvaldamiseks;

3. Leida rahalised vahendid selle veepuhastusseadme soetamiseks;

4. Paigaldada see sobiv veepuhastusseade nõuetekohaselt;

5. Hooldada veepuhastusseadet just sellise regulaarsusega, mille määrab Sinu vee seisukord. 

Järgnevates postitustes hakkamegi kõiki neid samme juba ükshaaval käsitlema.

Homme uurime lähemalt seda, millised on levinumad kaevuvee probleemid ja kuidas oma vee täpne seisukord kindlaks teha. Loe seda postitust SIIT

Tekkis küsimusi? Võta ühendust! 

Lõpeta oma tervise ja vara ohtu seadmine – tee oma kaevuvesi korda!

Praegu on kaevuvee korda tegemiseks ülisoodus aeg. Ära maga võimalust maha!

Eestis on paljudes piirkonades laialt levinud liigse raua ja/või mangaani sisaldus kaevuvees. Need elemendid on suuremas koguses tervisele otseselt kahjulikud. Raua kestev liigtarbimine toidu ja veega põhjustab eelkõige just meestel sellist tervisepobleemi nagu hemokromatoos – see on raua ladestumine oganismis. Liigse rauasisaldusega joogivee pidev tarbimine tekitab kehas ka olulist oksüdatiivset stressi. Nii hemokromatoos kui ka tugev oksüdatiivne stress on aga otseselt seotud maksakahjustustega, suhkurtõvega, kasvajatega ning südame- ja veresoonte haigustega*. 

Liigse raua ja mangaani ohtliku mõju tõttu tervisele on nende sisaldusele joogivees kehtestatud riiklikult ka piirnormid. Raua puhul on see 200 µg/l ja mangaani puhul 50 µg/l. Kuid sugugi harvad ei ole juhud, kus kellegi kaevuvees ületab raua ja mangaani sisaldus neid piirnorme lausa kümneid kordi. Oleme oma töös kohanud puurkaevu veeproove, kus raua sisaldus on olnud lausa 8000 µg/l ja isegi üle selle!

Eksivad need, kes arvavad, et kui nad kaevuvett joogiks ei tarbi, pole neil liigsest rauast ja mangaanist probleemi. Rauane või mangaanine vesi määrib ja rikub kõike, millega see kokku puutub – alustades kraanikaussidest ja duššinurkadest ning lõpetades pestava pesu ning isegi juustega, mis eriti ekstreemsel kujul ilmneb just blondide daamide puhul. Lisaks ei pese keegi ju ennast pudeliveega – ka dušši all käies kuivatab rauane vesi nahka, rääkimata ebameeldivast tundest, mida sellise vee all olemine tekitab. 

Raud ja mangaan on kaevuvees tavaliselt nähtamatul ning lahustunud kujul, mistõttu paistab vesi alguses selgena. Ent õhuga kokku puutudes vees lahustunud raud ja mangaan oksüdeeruvad ning moodustuvad tahked osakesed. Kui teie pesu ja valamud on määrdunud punakaspruuniks (raud) või mustjaspruuniks (mangaan), võite olla enam kui kindlad, et teie kaevuvesi sisaldab neid elemente lubatust oluliselt rohkem. Samuti saab teha koduse lihtsa katse – lasta klaas vett täis ja jätta see veidikeseks seisma. Kui klaasi põhja tekib punakaspruun sade, on teie vees liigselt rauda. Kui lisaks sademele jääb ka vesi ise kollakaks, on teie veel ka kõrge oksüdeeritavus. 

Lisaks on ka vesiniksulfiid üks kaevuvee levinud probleeme see on gaas, mida esineb looduslikult põhjavees ja mida tekitab orgaanilise aine lagunemine ning väävlit lagundavate bakterite elutegevus. Tundemärkideks on vee halb mädamuna lõhn ja maitse. Sellise vee joomine, ükskõik kas siis otse kraanist või keedetud kujul, tekitab ju lausa tülgastust!

Kuid meeleheiteks ei ole põhjust – õige veepuhastusseadmega saab kõigist kirjeldatud probleemidest lahti ning kaevuvee kiiresti korda! Uuri lähemalt meie pakutavate efektiivsete veepuhastusseadmete Rauaeraldusseade Oxydizer Pro Flowja Veepuhastussüsteem viis-ühes Multimixkohta.

Kusjuures praegu on kaevuvee kordasaamiseks parim aeg: üle Eesti on avatud hajaasustuse programmi taotluste voor, kus muuhulgas toetatakse ka veepuhastusseadmete soetamist. Ära maga võimalust maha, sest taotlusi saab esitada veel vaid 5 nädalat! Kuna veepuhastusseadmete vastu on hetkel suur huvi, võib samuti juhtuda, et need saavad laost otsa ja pead ootama nädalaid kuni uue tellimuse saabumiseni. 

* Info pärineb M.Zilmeri ja U.Kokassaare artiklist “Raua üliküllus inimestes on terviserisk”, ilmunud ajalehes “Postimees” 1.märts 1998.a. 

 

Tekkis küsimusi? Võta ühendust!

Millist veepuhastusseadet eelistada?

Millist veepuhastusseadet eelistada?  Kas keemiapõhist, soolaga töötavat või hoopis õhuga oksüdeerivat?

Vältida tuleks keemiapõhist (kaaliumpermanganaat) veepuhastusseadet. Keemiapõhine veepuhastusseade vajab sagedast hooldust ja liigset tähelepanu. Selleks, et keemiapõhist veepuhastusseadet töös hoida, tuleb sinna regulaarselt lisada kanget keemiat-kaaliumpermanganaati. Kui unustate kaaliumpermanganaati lisada siis seade vett ei puhasta ja tema filtrimeedium saastub. Keemiapõhise veepuhastusseadme läbipesuvett ei tohi juhtida biosüsteemi ega maha. Kaaliumpermanganaati sisalduv läbipesuvesi hävitab biosüsteemis bakteri, mis reovett aitab töödelda. Vanemate ja hooldamata seadmete puhul on üsna tavalised  juhud, kui kraanist tuleb ühtäkki lillat vett, kuna seade on umbes. Ainus põhjus, miks selliseid seadmeid ikka veel müüakse ja ostetakse, on nende odavam hind.

Mitmefunktsionaalne viis-ühes  veepuhastusseade, mis töötab soolaga tuleb paigaldad juhul, kui ammooniumi, oksüdeeritavuse ja üldkareduse tase vees ulatub üle piirnormi. Lubatust kõrgem oksüdeeritavuse ja ammoonumi tase esineb sagedamini salvkaevu veel, kuna sinna jookseb kokku palju pinnasevett, mis võib sisaldada orgaanilisi ühendeid ja teisi reoaineid. Kõrgenenud oksüderitavuse taseme vees tunneme ära tema püsivast kollasest toonist. Sageli arvatakse, et kollane vesi on märk rauasest veest, kuid nii see alati ei ole. Raud vees kokkupuutes õhuga oksüdeerub ning sadestub hiljem põhja. Võib esineda olukordi, kus vees on korraga nii rauda, kui lahustunud organilisi aineid. Vaatamata anuma põhja sadestunud oksüdeerunud rauale jääb vesi ikka jäädavalt kollaseks. Veepuhastusseade viis-ühes “Multimix” sisaldab kõrgekvaliteedilist mitmefunktsionaalset filtri meediumit, mis eraldab veest: raua, mangaani, ammooniumi, oksüdeeritavuse ja kareduse. Multimix ei eemalda vesiniksulfiidi.

Õhuga oksüdeerimine on kõige efektiivsemaks mooduseks raua, mangaani ja vesiniksulfiidi eemaldamiseks veest. Õhk on parim oksüdeerija! Õhuga oksüdeeriv veepuhastusseade Oxydizer Pro Flow on keemiavaba ja soolavaba. Veepuhastusseadme läbipesuvesi on biosüsteemi sõbralik ja ei sega bakterite tööd.  Õhuga oksüdeerivaid seadmeid on turul erinevaid. Vanem ja algelisem õhuga oksüdeeriv veepuhastusseade koosneb kahest omavahel ühendatud paagist ja eraldi kompressorist, mis ühele neist paakidest õhku sisse pumpab. Selline veepuhastusseade võtab palju ruumi ja on vähe efektiine.  Veepuhastusseade Oxydizer Pro Flow töötab ilma suruõhukompressorita. Suruõhk paaki tekitatakse vaakumi teel. Veepuhastusseade ei vaja pidevat hooldust vaid toimetab kõike automaatselt. Puudub vajadus lisada mistahes lisaaineid. Seade on tootja poolt täielikult komplekteeritud, varustatud möödaviiguga, jne. Pakendatud pappkasti ja teda võib transportida ka külili asendis. Paigaldus on lihtne, paljud saavad sellega ise hakkama. Videojuhendi paigalduse kohta leiate kodulehelt.

Raud, mangaan, vesiniksulfiid

Raud

Raua lubatud sisaldus joogivees on 200 µg/l (0,2 mg/l)

 • Raud on kõige levinum element Maa koostises. Kõrgenenud rauasisaldusega pinnasevett esineb palju liivikutes ja sooveetoitega levikualadel. Kõrgenenud rauasisaldusega veega kaasneb alati ka hulganisti probleeme, olgu siis vesi koduses või tööstuslikus kasutuses.
 • Inimorganismis on raske raua funktsiooni alahinnata: raud soodustab vereloomet ning on vajalik organismi fermentsüsteemi normaalseks talituseks, on asendamatu aine hemoglobiinis ja müoglobiinis, seda on rakkude ja fermentide koostises.
 • Tsentraaltrassides on raud valdavalt tehnogeense päritoluga, kuid mitte alati. Veerooste esinemine on sageli tingitud torustike, veejaotusvõrgu kehvast seisundist või nende mõõtmete mittevastavusest veevoolu hulgale.
 • Kahevalentne raud Fe2 on peaaegu alati hästi lahustuv. Vesi, mis sisaldab kahevalentset rauda on värvitu ja läbipaistva välimusega, kuid seismisel värvub ja moodustub punakaspruuni sade.
 • Kolmevalentne raud Fe3 on vees lahustumatus olekus, mis annab veele punaka värvuse ning sadestub. Õhuhapnikuga kokku puutudes oksüdeerub kahevalentne raud kolmevalentseks.
 • Rauabakterid on bakterid, kes võivad elutegevuseks vajaliku energia saada kahevalentse raua ühendeid kolmevalentseks oksüdeerudes. Rauarikastes ladestustes toimub rauabakterite paljunemine. See toimub juba 1-2 mg/L raua kontsentratsiooni juures ja ning nende paljunemise kiirus sõltub sellest, kui palju on hapnikku ja soojust. Eriti intensiivne protsess algab 30-45 kraadi juures. Sooja vee varustussüsteem on rauabakterite paljunemiseks ideaalne koht. Veetorustik võib ummistuda hallikaspruuni värvi mudast, mille moodustvad rauabakterid. Roostes elavad rauabakterid panevad vee haisema.
 • Kui rauasisaldus on üle 0,1 mg/L, tekivad vees hõljumid. Kuivus ja kihelus suus on samuti tingitud rauast. Rauasisalduse 1-1,5 mg/L puhul tekib hägusus, vee kollakas värvus ning pruunikas sete.Kontsentratsioonis üle 0,3 mg rauda / L, selline vesi põhjustab roosteplekkide teket, muudab pestava pesu värvi, jne. Kõrge raua sisaldusega veel on iseloomulik metalne maitse, mis mõjutab negatiivselt jookide kvaliteeti nagu kohvi ja tee.
 • Raud vees on ühend, mida loetakse liigseks ja kahjulikuks, kui seda on üle lubatud normi. Euronõuete kohaselt on rauasisalduse normiks joogivees 0,2 mg/L. Tervisele ohutu rauasisaldus vees on 0,1-0,3 mg/L. Pikaajaliselt inimtoiduks tarvitatav vesi, mille rauasisaldus ületab 0,3 mg/L võib viia maksahaiguseni, suurenenud on risk haigestuda südameinfarkti, diabeeti, jne. Viimased uuringud on näidanud, et kõrge rauasisaldus vees võib põhjustada oksüdatiivset stressi. Kõrgenenud stressi näitajad seostatakse eelkõige kahevalentse raua (Fe2+) kõrge sisaldusega tarbitavas vees. Inimese organismis raua liigsuse esmaste sümptomite hulka võivad kuuluda väsimus, peavalu, kehakaalu langus. Mitmete haiguste puhul täheldatakse raua kuhjumist maksas, (tsirroos, kasvajad) pankreases, (suhkrutõbi) südames, (südamepuudulikus, südameveresoonkonna haigused, infarkt) Seda eeskätt meestel. Juba vanarahvas teadis, et ravimi ja mürgi vahe on ainult kogustes.
 • Liigse raua veest saab kõrvaldada spetsiaalsete rauaeraldus filtrite abil.

Mangaan

Mangaani lubatud sisaldus joogivees on 50 µg/l

 • Mangaan (Mn) on üks levinumaid elemente pinnases. Kõrgenenud mangaanisisaldus vees on sageli täheldatav koos kõrge rauasisaldusega.
 • Mangaani ööpäevaseks vajaduseks loetakse 2,5–5,0 mg. Mangaan mõjutab kasvu, vereloomet ja endokriinsete näärmete tööd. Mangaan (Mn) on vajalik nii luu koe kasvuks, kui ka selle mineraliseerumiseks. Mangaan kuulub väikestes kogustes kõikide elavate organismide (taimed, loomad, bakterid) koostisse. Parimateks mangaani allikateks on taimsed toiduained. Nende mangaanisisaldus sõltub pinnasest, millel nad on kasvanud. Mangaani ei leidu peaaegu üldse lihas, kanalihas, kalas, piimas ja piimatoodetes, magustatud ja rafineeritud toiduainetes. 
 • Mangaani defitsiiti täheldatakse organismis väga harva, üleküllust aga üpris sageli. Mangaani liigsuse sümptomiteks on nõrkus, ärrituvus, impotentsus. Kroonilise mürgituse puhul koguneb mangaan aga luudesse, kutsudes seal esile muutusi, mis meenutavad rahhiiti. Mangaanisisaldus üle 100 µg/l mõjub ebasoodsalt närvisüsteemile. Eriti ohtlik on mangaani üleküllus ajule võib hakata arenema Parkinsoni tõbi. Regioonides, kus inimestel esineb endeemiline hõõtsik, kutsub mangaani üleküllus esile haiguse ägenemise.
 • Mangaani suurenenud sisalduse korral vees tekib mustjas sete, mis määrib pesu, valamuid, jne.

Vesiniksulfiid

Joogivees vesiniksulfiidi sisaldus ei ole lubatud.

 • Vesiniksulfiid ehk divesiniksulfiid, vananenud termin: väävelvesinik  keemiline valem H2on mädamuna lõhnaga värvuseta ja mürgine vees. Kui vesiniksulfiid vees lahustub, moodustub vesiniksulfiidhape. Vesiniksulfiidhappe sooli nimetatakse sulfiidideks. Õhu juuresolekul vesiniksulfiid põleb. Õhk võib süttida, kui selles on vesiniksulfiidi sisaldus 4,3–46%. Sõltuvalt olemasoleva hapnikuhulgast moodustub kas vaba (elementaarne) väävel (S) või vääveldioksiid (SO2). Vesiniksulfiid on tugev redutseerija.
 • Vesiniksulfiid on väga mürgine. Kuigi ta on alguses väga ärritav, nüristab ta kiiresti haistmismeele, nii et ohvrid ei saa seejärel enam arugi, et õhus on vesiniksulfiidi, ja võivad selle kätte surra. Vesiniksulfiid on õhust raskem ja võib koguneda halvasti ventileeritud ruumide põrandatele. Vesiniksulfiid on üldmürk. See tähendab, et ta kahjustab kehasse sattudes paljusid kehasüsteeme, kuigi kõige rohkem saab kahjustada närvisüsteem. Vesiniksulfiidi mürgisus on umbes samasugune kui vesiniktsüaniidil.
 • Kuid vesiniksulfiidi tekib inimkehas ka loomulikul teel. Seetõttu on inimese kehas ensüümid, mis suudavad seda oksüdeerida kahjututeks sulfaatideks. Seetõttu suudab inimene väikesi vesiniksulfiidi annuseid taluda. Piiriks arvatakse olevat 300–350 ppm, seejärel ensüümide võimsus ammendub. Paljud gaasiandurid, näiteks niisugused, mida kannavad reoveega kokku puutuvad ja keemiatööstuse töölised, on seatud hoiatama vesiniksulfiidi sisalduse 5–10 ppm korral ja häiret andma 15 ppm korral.
 • Veekogudes moodustub vesiniksulfiid eranditult biogeensel teel (sulfaatide redutseerimine ja orgaanilise väävli lagundamine) mitmesuguste bakterite elutegevuse tulemusena. Vesiniksulfiid võib tekkida sügavates puurkaevudes anaeroobsete bakterite elutegevuse tulemusena. Vesiniksulfiid võib tekkida ka soojaveeboileris, kui vee temperatuuri hoitakse elutegevuseks sobival temperatuuril (30-60 C) juures. Väävel on väävlibakteritele elutegevuseks vajalik mineraalaine. Vesiniksulfiid põhjustab põhjaveetarbijale palju ebameeldivusi. Vesiniksulfiid annab veele eriti ebameeldiva mädamunalõhna ja maitse. Kahevalentse raua (Fe2) ja vesiniksulfiidi (H2S) omavahelisel reageerimisel tekib torude siseseintele raudsulfiidi FeS musta värvi sade