Vett liigitatakse Eestis sõltuvalt kareduse väärtusest järgmiselt:

Pehme

0…1  mg-ekv/l

Mõõdukalt pehme

1…2  mg-ekv/l

Nõrgalt kare

2…3  mg-ekv/l

Mõõdukalt kare

3…4  mg-ekv/l

Kare

4…6  mg-ekv/l

Väga kare

> 6    mg-ekv/l

Kuna vee kareduse mõõtühikuid on maailmas kasutusel mitmeid, võib kasulikuks osutuda alljärgnev tabel:

Ühik

mg/l Ca

mg-ekv/l

mmol/l

°DH (GER)

°Clark (UK)

F kraad (FRA)

ppm (USA)

1 mg/I CA

1

0,05

0,025

0,14

0,175

0,25

2,5

1 mg-ekv/l

20

1

0,5

2,8

3,5

5

50

1 mmol/l

40

2

1

5,61

7,02

10

100

1 °DH (GER)

7,14

0,357

0,178

1

1,25

1,78

17,8

1 °Clark (UK)

5,72

0,286

0,143

0,80

1

1,43

14,3

1 F kraad (FRA)

4

0,2

0,1

0,56

0,70

1

10

1 ppm (USA)

0,4

0,02

0,01

0,056

0,070

0,1

1

Vee karedust põhjustavad vees lahustunud kaltsiumi ja magneesiumi soolad. On olemas erinevaid karedusi, üldkaredus, karbonaatne karedus. Erinevates maades on kasutusel erinevad definitsioonid.

  • Üldkaredus – kaltsiumi ja magneesiumi summaarne kontsentratsioon.
  • Karbonaatne karedus – üldkareduse osa, mis on ekvivalentne karbonaatide ja vesinikkarbonaatide kontsentratsiooniga.


Kareduse skaala

Saksa

1 saksa kareduse kraad (1° DH) on karedus, mille põhjustab kaltsiumoksiid kontsentratsiooniga 10 mg/l (0,143 mmol/l)

UK

1 UK kareduse kraad (1° Clark) on karedus, mille põhjustab kaltsiumkarbonaat kontsentratsiooniga 14.3 mg/l (0.143 mmol/l)

Prantsuse

1 prantsuse kareduse kraad on karedus, mille põhjustab kaltsiumkarbonaat kontsentratsiooniga 10 mg/l (0.1 mmol/l)

USA

1 USA kareduse kraad on karedus, mille põhjustab kaltsiumkarbonaat kontsentratsiooniga 1ppm (1 mg/l, 0.01 mmol/l)