9. aprillist kuni 11 juunini 2018.a. on üle Eesti avatud hajaasustuse programmi toetuse taotluste esitamise voor.

Antud programmi eesmärgiks on edendada hajaasustusega maapiirkondades elavate perede elutingimusi. Muuhulgas on programmi saames võimalik taotleda rahalist toetust veepuhastusseadmete seotamiseks ja paigaldamiseks. Toetuse saamiseks tuleb pöörduda taotlusega oma elukohajärgsesse valla- või linnavalitsusse. Täpsemad tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavad EASi veebilehel: https://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/. Samal lehel on toodud ka kõigi kohalike omavalitsuste kontakisikud, kelle poole antud toetuse küsimuses pöörduda.
Vajadusel aitame Teil täita taotluse vastava toetuse saamiseks!