Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvoor on avatud 17.02 – 17.04

Antud programmi eesmärgiks on edendada hajaasustusega maapiirkondades elavate perede elutingimusi. Muuhulgas on programmi saames võimalik taotleda rahalist toetust veepuhastusseadmete seotamiseks ja paigaldamiseks. Toetuse saamiseks tuleb pöörduda taotlusega oma elukohajärgsesse valla- või linnavalitsusse. Täpsem info, tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavad Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehel 

https://www.riigiteataja.ee/akt/126092019002?fbclid=IwAR0qe0-WQ-KeKOKE8RdCCioaJNWMHJ3UfHuFSdhx2SGP0WZCwfijVeM98p8

Samal lehel on toodud ka kõigi kohalike omavalitsuste kontakisikud, kelle poole antud toetuse küsimuses pöörduda.