Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 11. märts kuni 13. mai 2019.

Antud programmi eesmärgiks on edendada hajaasustusega maapiirkondades elavate perede elutingimusi. Muuhulgas on programmi saames võimalik taotleda rahalist toetust veepuhastusseadmete seotamiseks ja paigaldamiseks. Toetuse saamiseks tuleb pöörduda taotlusega oma elukohajärgsesse valla- või linnavalitsusse. Täpsem info, tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavad Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehel 

https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

Samal lehel on toodud ka kõigi kohalike omavalitsuste kontakisikud, kelle poole antud toetuse küsimuses pöörduda.